Pomoć i česta pitanja

Često postavljana pitanja

Čamci za sport i rekreaciju (SR) 10 pitanja
Daske za standup paddling (SUP) (SR) 7 pitanja
Fortech Airbeds (SR) 3 pitanja
Nadzemni Fast Set bazen (SR) 28 pitanja
 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Kako mogu da popravim manje rupe?

  Male rupice mogu da se poprave jako brzo pomoću seta za popravke koji ste dobili zajedno sa svojim proizvodom ili pomoću Air Seala (U051/AS1) , i trebaće samo par minuta da se posve osuši.

 • Koja bi se hemikalija trebala koristiti za održavanje vode?

  Molimo konzultirajte svog lokalnog distributera hemijskih sredstava za informacije o održavanju hemijskog sastava bazena. Strogo se pridržavajte uputstava proizvođača.

 • Koliko puta godišnje treba da se zameni voda?

  To zavisi od toga koliko koristite bazen i koliku pažnju pridajete njegovom pokrivanju i održavanju uravnoteženog hemijskog sastava. Ako se pravilno održava, voda bi trebala da traje celu letnju sezonu. Molimo kontaktirajte svog lokalnog distributera hemikalija za bazen za detaljne informacije o hemijskim sredstvima; tamo ćete dobiti savet kako održati čistoću vode.

 • Da li pokrov i/ili podna prostirka za bazen dolaze u paketu s bazenom?

  Ne uključuju svi setovi pokrove i podne prostirke. Bestway dostavlja mnoge različite kombinacije pakovanja za sve potrebe. Sastav seta koji ste kupili naći ćete odštampan na ambalaži.

 • Da li trebam demontirati svoj bazen zimi?

  Jako je preporučljivo da se bazen zimi demontira. Nadzemni bazeni mogli bi da se uruše pod teretom leda i snega, što bi nanelo veliku štetu PVC stenkama bazena. Preporučujemo demontiranje bazena kad temperatura padne ispod 8 ºC/45 ºF.

 • Do koje maksimalne visine smem da napunim bazen?

  Punite bazen sve dok kapacitet vode ne dosegne 90%. Visinu vode možete da pronađete na prikazu s dimenzijama na ambalaži proizvoda. Nikad ne pokušavajte da punite svoj bazen iznad baze gornje ograde. Preporučujemo da ostavite dodatni prostor za podizanje nivoa vode do kojega će doći kad ljudi uđu u bazen. Zbog isparavanja i regularnog korišćenja tokom sezone, možda ćete morati da dopunite vodu.

 • Što bi trebalo da uradim ako primetim sitni otpad i prljavštinu na podu svog bazena?

  U slučaju da primetite sitni otpad i prljavštinu na podu bazena, preporučujemo vam upotrebu Bestway Deluxe seta za održavanje ili odaberite nešto u našoj širokoj paleti Bestway dodatne opreme za čišćenje. Korišćenje odgovarajuće dodatne opreme za održavanje bazena može da produlji vreme trajanja vode u vašem bazenu.

 • Kako drenirati bazen?

  Odvijte čep s ventila za dreniranje smeštenog na spoljnoj stenki bazena. Priključite adapter na baštensko crevo. Drugi kraj creva postavite na područje gde voda bez opasnosti može da se izlije. Privijte adapter creva da biste otvorili ventil za dreniranje. Napomena: voda će odmah početi da curi. Po završetku odvojite crevo i adapter. Vratite čep za dreniranje s spoljne strane bazena. Pazite da folija bazena bude potpuno suva pre nego što je spremite na dulje vreme.

 • Zašto boja u mom bazenu bledi?

  Ekstenzivno korišćenje hemikalija može da uzrokuje izbleđivanje boja s unutrašnje strane folije bazena, isto kao što kupaći kostimi izblede od učestalog kontakta s hloriranom vodom

 • Zašto ulazni i izlazni ventili cure?

  A. Obujmice creva su labave i moraju da se pravilno pritegnu B. O-prsten creva nije u pravilnom položaju ili je oštećen. C. Crevo je oštećeno i/ili treba da bude zamenjeno.

 • Da li je sigurno skakati ili zaroniti u bazen s merdevina ili neke druge vrste platforme?

  Ne. Ni u kom slučaju ne smete da skačete u bazen. Bestway ne prodaje bazene dovoljno duboke za takve aktivnosti i nepridržavanje ovog pravila može da rezultira teškim pozledama, paralizom ili smrću.

 • Kako se koriste Bestway test trake?

  Test trakama testiramo razine “slobodnog hlora”, “pH” i “ukupne alkalnosti”. Uronite traku u vodu, ne više od 46 cm (18”) ispod površine vode i odmah izvucite. Držite traku horizontalno 15 sekundi kako biste izbegli kapanje reaktanta s jednog test polja na drugo. NAPOMENA: ne otresajte suvišnu vodu. Uporedite odmah rezultate postavljanjem 3 test polja uz skalu boja na flašici s test trakama.

 • Koje su ispravne hemijske vrednosti?

  Slobodni hlor: 0 – 0 ppm; Kombinovani hlor <4ppm; pH 4 - 6; Ukupna alkalnost 80 – 120 ppm; Tvrdoća kalcijuma 250 – 500 ppm; Stabilizator (cijanurna kiselina) 30 -50 ppm

 • Kako trebam da čistim i spremam svoj Bestway bazen?

  Bazen temeljito očistite otopinom blagog sapuna i vode, a zatim dobro isperite ostatke sapunice i prljavštine. Pobrinite se da bazen bude posve suv pre spremanja. Bazen bi trebalo da se pohrani u zatvorenom na umerenoj temperaturi između 5 ºC / 41ºF i 38 ºC / 100 ºF. Molimo čuvajte dalje od hemikalija, glodavaca i izvan dosega djece.

 • Kako mogu da popravim rupu/e na svom bazenu?

  Bazen se ne treba da se isprazni za popravljanje rupa. Samolepljive podvodne zakrpe za popravak možete da kupite u vašoj lokalnoj trgovini opreme za bazene/gvožđariji. Za spoljne rupe koristite zakrpu za popravak koja vam je isporučena s bazenom. Za unutarnje rupe očistite rupu unutar bazena da uklonite svu moguću masnoću i alge. Izrežite krug od zakrpe za popravak dovoljno velik da pokrije rupu i zalepite zakrpu unutar bazena. Za veću efikasnost zaptijte rupu drugi put na način da izrežete i zalepite drugu zakrpu na spoljnu stranu iste rupe. Ako je rupa na dnu bazena, koristite samo jednu zakrpu i držite je pritisnutu teškim predmetom dok se posve ne slepi. Ako ste zakrpili bazen kad je bio prazan, preporučujemo da ga ostavite praznog najmanje 12 sati pre ponovnog punjenja.

 • Da li je važno koristiti platno za tlo koje je dio kompleta bazena s čeličnim stenkama?

  Da, jako je važno da se koristi platno prilikom postavljanja bazena. Pomoći će vam u zaštiti PVC folije.

 • Da li smem napuniti svoj bazen korišćenjem usluga dostave vode?

  Za punjenje bazena preporučujemo korišćenje baštenskog creva pod niskim pritiskom. Ako moraju da se koriste usluge dostave vode, bolje je napuniti bazen s oko 2,5 cm vode iz creva i prvo izravnati sve nabore. Koristite uslugu dostave vode koja može regulirati mlaz kako bi se sprečila oštećenja. Pobrinite se da se zaustavite na svakom koraku, kako je naznačeno u priručniku za korišćenju, da biste proverili da li je vaš bazen nivelisan. Bestway neće preuzeti odgovornost za oštećenja ili slabljenje konstrukcije bazena nastale zbog usluge dostave vode.

 • Zašto hlor iz moje folije nestaje?

  Zbog prekomernog korišćenja hemikalija, boje u foliji mogu izbledeti, kao što kupaći kostim izbledi kod učestalog kontakta s hloriranom vodom.

 • Koje su pravilne razine hemikalija za održavanje vodom u mom bazenu čistom?

  pH vrednost: 7.4-7.6; Cijanurna kiselina: 30 – 50 ppm; Slobodni hlor: 2 – 4 ppm; Spojevi hlora: 0; Alge: Nevidljive; Tvrdoća kalcijuma: 200 – 400 ppm

 • Ventil za ispust je previsoko za potpuno pražnjenje bazena. Kako mogu da ispustim ostatak vode?

  Predlažemo demontažu bazena i pražnjenje ostatka vode ili korisnik može da kupi drenažnu pumpu za obavljanje te radnje.

 • Da li može da se koristi morska voda za punjenje bazena?

  Morska voda nije preporučljiva zbog visoke tvrdoće vode, zbog čega može da dođe do začepljivanja i oštećivanja filtracionog sistema.

 • Da li preporučujete korišćenje hemikalija za bazen?

  Da, preporučujemo korišćenje hemikalija za održavanje pravog hemijskog sastava vode u vašem bazenu. To može smanjiti učestalost menjanja vode tokom sezone. Važno: pridržavajte se sigurnosnih uputstava napisanih na hemijskim proizvodima.

 • Gde mogu da pronađem dimenzije i maksimalan kapacitet vode za moj Bestway bazen?

  Dimenzije i maksimalan kapacitet vode otisnuti su na ambalaži proizvoda, ali možete da ih pronađete i u donjim tabelama.

 • Koliko će godina bazen da traje?

  Ne postoji vremensko ograničenje trajanja bazena. Pažljivim pridržavanjem uputstava u priručniku za korišćenju i pravilnom brigom, održavanjem i spremanjem, znatno ćete da produljite vek trajanja bazena. Neprikladno postavljanje, spremanje i korišćenje će, naprotiv, da ga drastično smanji.

 • Zašto gornji obruč pluta unutar stenke bazena kad je bazen napunjen vodom?

  Pobrinite se da je gornji obruč naduvan tako da je tvrd na dodir; ako ne bude posve naduvan, plutaće na vodi. Također se pridržavajte uputstava navedenih u priručniku za korišćenje. Važno je dosledno se pridržavati uputstava za postavljanje i temeljito zagladiti dno da bi se izbeglo stvaranje pregiba i nabora.

 • Koliki pritisak je preporučljiv za naduvavanje gornjeg obruča mog Bestway Fast Set bazena?

  Preporučujemo korišćenje Bestway pumpe za naduvavanje (nije dio kompleta) ili druge pumpe s niskim pritiskom za naduvavanje gornjeg obruča. Gornji obruč je pravilno naduvan kad postane okruglog oblika i dovoljno je čvrst. Uzmite u obzir varijacije uzrokovane različitim temperaturama vazduha. Ako je gornji obruč prenaduvan, pod suncem bi se mogao da se rasprsne ili probuši na šavovima; ako je obruč prečvrst, otvorite ventil za naduvavanje i ispustite suvišni vazduh. Na niskoj spoljnoj temperaturi gornji prsten će da izgubi pritisak. Može da se učini da se obruč izduvao jer je probušen, ali zapravo je uzrok temperaturna razlika. Napomena: Svako korišćenje kompresora ili pumpe pod visokim pritiskom za naduvavanje obruča je zabranjeno. Bestway ne odgovara za štete nastale na obruču usled korišćenja takvih sredstava za naduvavanje.

 • Kako mogu da znam da je moj bazen postavljen na nenivelisanu površinu?

  Ako se čini da je vaš bazen nagnut na jednu stranu, to znači da nije postavljen na nivelisanu površinu. Obavezno ispraznite svoj bazen i premestite ga na nivelisano mesto. Ako bazen nije na nivelisanoj površini, to će da uzrokuje preteran pritisak na šavove, što može da dovede do pucanja šavova i posledično poplave, oštećivanja imovine i rizika od telesnih pozleda ili smrti. Napunite svoj bazen pažljivo se pridržavajući uputstava u priručniku za korišćenje. Tako ćete da budete sigurni da ne rasipate nepotrebno vodu i bazen možete lako da premestite pre nego što bude do kraja napunjen vodom.

Bazen sa čeličnim stenkama (SR) 4 pitanja
 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Da li deformiranje čelika utiče na njegovu stabilnost?

  Čelična stenka je dovoljno jaka da održi stabilnost čak i ako je blago deformirana usled slučajnih udaraca. To može uticati samo na estetski izgled bazena.

 • Kako mogu da ispraznim bazen?

  Bestway Steel Wall bazeni (sa čeličnim stenkama) napravljeni su bez drenažnog ventila. Za pražnjenje vode iz bazena sledite uputstva i odgovarajuće tabele u nastavku: – Stavite crevo u vodu dok ne bude posve uronjeno. – Pokrijte jedan kraj rukom da zadržite vodu unutra. – Izvadite cev, držeći ruku preko kraja. – Stavite cev u predviđeno područje za drenažu, maknite ruku i pustite da voda teče. – Voda će automatski početi da se drenira.

 • Da li treba da demontiram svoj bazen preko zime?

  Konstrukcija i visokokvalitetan materijal koji stoje iza vašeg Bestway Steel Wall bazena (s čeličnim stenkama) omogućava vam da ga ostavite montiranog tokom zime. U svakom slučaju, preporučujemo vam sledeće: – Spustite nivo vode ispod spojnih ventila (budući da led može da ošteti ventile). – Pokrijte bazen da biste izbegli naslage čestica i prljavštine. Demontirajte pumpu i cevi.

Portable SPA i pribor (SR) 8 pitanja
 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Kako mogu da popravim manje rupe?

  Male rupice mogu da se poprave jako brzo pomoću seta za popravke koji ste dobili zajedno sa svojim proizvodom ili pomoću Air Seala (U051/AS1) , i trebaće samo par minuta da se posve osuši.

 • Zašto ulazni i izlazni ventili cure?

  A. Obujmice creva su labave i moraju da se pravilno pritegnu B. O-prsten creva nije u pravilnom položaju ili je oštećen. C. Crevo je oštećeno i/ili treba da bude zamenjeno.

 • Zašto svetlo grejača ne radi?

  Ako je svetlo napajanja ugašeno, molimo da proverite izvor napajanja. Ako izvor napajanja radi, ali svetlo i dalje ostaje ugašeno, kontaktirajte najbliži Bestway postprodajni servisni centar gde ćete da dobijete dodatnu pomoć.

 • Test trake se čine vlažnima; da li smem da ih koristim?

  Test trake će automatski da reaguju ako su izložene svetlu, vrućini, vodi ili vlazi, a to će dovesti do netačnih rezultata testiranja. Molimo da otvorite novu vrećicu test traka i upamtite da držite flašu začepljenu dok se ne koristi. Nikad ne uklanjajte pakovanja reaktanta iz flaše.

 • Kako se koriste Bestway test trake?

  Test trakama testiramo razine “slobodnog hlora”, “pH” i “ukupne alkalnosti”. Uronite traku u vodu, ne više od 46 cm (18”) ispod površine vode i odmah izvucite. Držite traku horizontalno 15 sekundi kako biste izbegli kapanje reaktanta s jednog test polja na drugo. NAPOMENA: ne otresajte suvišnu vodu. Uporedite odmah rezultate postavljanjem 3 test polja uz skalu boja na flašici s test trakama.

 • Koje su pravilne razine hemikalija za održavanje vodom u mom bazenu čistom?

  pH vrednost: 7.4-7.6; Cijanurna kiselina: 30 – 50 ppm; Slobodni hlor: 2 – 4 ppm; Spojevi hlora: 0; Alge: Nevidljive; Tvrdoća kalcijuma: 200 – 400 ppm

 • Zašto upravljačka ploča ne radi?

  Upravljačka ploča ima funkciju automatskog zaključavanja koja se aktivira nakon 5 minuta neaktivnosti. LED prikaz ima jednu ikonu. Ako ikona ‘zaključano’ svijetli, upravljačka ploča je zaključana. Akcija: za otključavanje upravljačke ploče, pritisnite gumb na 3 sekunde. Ako se upravljačka ploča ne otključa, ponovno pokrenite pumpu – isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnje upute.

Dodatna oprema (SR) 51 pitanja
 • Koliko decibela buke emituje pumpa?

  Na otvorenom, 1 m od pumpe, nivo buke je: Filtracija:≤60 dB Grejanje:≤60 dB Masaža:≤72 dB Vodeni mlaz:≤72 dB

 • Voda curi iz adaptera između pumpe i spa bazena. Što mogu da uradim?

  Umetnite tri čepa zapirača na priključak spa bazena da biste sprečili curenje vode i odvajanje pumpe. Proverite i pobrinite se da su dihtunzi unutar adaptera pumpe pravilno postavljeni. Ako dihtunga nema ili nisu pravilno postavljeni, molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva. Ako su dihtunzi pravilno postavljeni, ponovno spojite pumpu na spa bazen i ručno pričvrstite adaptere.

 • Zašto adapter pumpe nije u ravnini adaptera spa bazena?

  Jedna od karakteristika PVC-a je to što menja oblik, što je normalno. Akcija: Možete podignuti pumpu drvetom ili drugom vrstom izolacionog materijala da biste poravnali razinu adaptera pumpe s adapterima spa bazena.

 • Zašto funkcija masaže ne radi?

  Masažni motor je previše vreo i sistem zaštite unutrašnjosti pumpe zaustavio je rad pumpe da bi se izbeglo oštećenje. Akcija: Da biste ponovno pokrenuli pumpu, isključite pumpu iz napajanja i pričekajte otprilike pet do petnaest minuta. U to vreme bi se motor trebao ohladiti. Jednom kad se motor ohladi, priključite pumpu i aktivirajte masažni sistem. Ako se sistem ne pokrene, molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E12?

  Sistem je otkrio curenje vode unutar pumpe. Akcija: Kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni centar za daljnje uputstva.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E11?

  Nema dovoljno soli za sterilizaciju. Akcija: • Isključite pumpu i ponovno je uključite. • Pokrenite Hydro Jet sistem. • Postepeno sipajte 1lbs / 0.5 kg soli u vodu. • Pričekajte da se sol istopi. • Pokrenite Sistem hlorinatora slane vode. • Ako se “E11” alarm i dalje pokazuje, molimo ponovite gornje korake.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E10?

  Previše soli je dodano ili je previše vode isparilo. Akcija: • Isključite pumpu iz napajanja. • Drenirajte 20 % vode i dodajte svežu vodu u bazen. • Ponovno priključite pumpu i ponovno pokrenite Sistem hlorinatora slane vode. • Ako se “E10” alarm i dalje prikazuje, molimo ponovite gornje korake.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E09?

  Greška s osiguračima. Molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E08?

  Problem s ručnim ponovnim postavljanjem termalnog prekidača. Akcija: Isključite pumpu iz mreže i pritisnite dugme za ponovno postavljanja, a zatim ponovno priključite pumpu. Ako se i dalje prikazuje alarm, proverite deo o dugmetu RESET u priručniku. Kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E04?

  Temperatura vode je viša od 50 ºC. NAPOMENA: NEMOJTE DA KORISTITE SPA AKO PUMPA PRIKAZUJE OVAJ ALARM. Akcija: Proverite temperaturu vode termometrom. • Ako je temperatura vode između 40 ºC i 50 ºC ili više, isključite pumpu i čekajte dok temperatura vode padne na 38 ºC. Onda možete ponovno da pokrenete pumpu. NAPOMENA: NEMOJTE DA KORISTITE SPA BAZEN AKO JE TEMPERATURA VODE VIŠA OD 40 ºC. • Ako je temperatura vode niža od 40 ºC, ponovno pokrenite pumpu – isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite. Ako pumpa i dalje prikazuje E04, senzor temperature je pokvaren. Molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za uputstva.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E03?

  Temperatura vode je ispod 4 ºC. NAPOMENA: NEMOJTE DA KORISTITE SPA BAZEN AKO PUMPA POKAZUJE OVAJ ALARM. Akcija: Proverite temperaturu vode termometrom. • Ako je temperatura vode manja od 4 ºC, isključite pumpu iz napajanja i čekajte dok temperatura vode ne dosegne 6 ºC, a zatim ponovno pokrenite pumpu. • Ako je temperatura viša od 7 ºC, ponovno pokrenite pumpu – isključite je i ponovno priključite. Ako pumpa i dalje pokazuje E03, senzor temperature je pokvaren. Molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnje informacije.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E02?

  Sistem ne detektira protok vode kroz pumpu. Postavite pumpu na početne vrednosti – isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite. Stavite ruku ispred gornjeg ventila unutar spa bazena i pritisnite dugme Water Filter (vodeni filter). Proverite da li voda teče iz pumpe. • Ako voda ne teče iz pumpe: Proverite da li su čepovi zapirača uklonjeni s ulaznih/izlaznih priključaka. Proverite da li je uložak filtera prljav. Proverite da li su cevi priključene. • Ako voda teče iz ulazne cevi, a pumpa i dalje pokazuje E02, senzor protoka vode je pokvaren. Molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E01?

  Senzor protoka vode nije u pravilnom položaju ili je pokvaren. • Isključite pumpu iz napajanja; jednom rukom držite pumpu, a drugom udarite pumpu triput dovoljno čvrsto da se protresu unutrašnje komponente. Priključite pumpu. • Ako komandna ploča i dalje prikazuje E01, kontaktirajte svoju lokalnu Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto komandna ploča ne radi?

  Komandna ploča ima funkciju automatskog zaključavanja koja se aktivira nakon 5 minuta neaktivnosti. LED prikaz ima jednu ikonu. Ako ikona ‘zaključano’ svetli, komandna ploča je zaključana. Akcija: za otključavanje upravljačke ploče, pritisnite dugme na 3 sekunde. Ako se komandna ploča ne otključa, ponovno pokrenite pumpu – isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto način Masaža prestaje nakon 30 minuta?

  Pumpa ima funkciju automatskog gašenja.

 • Kolika je električna potrošnja pumpe?

  Filtracija: 35±5 W; Grejanje: 2050 W+5 %/-10 %; Masaža: 700-880 W Vodeni mlaz: 1000-1200 W

 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Kako sušim svoj čamac?

  Koristite krpu da blagim pokretima osušite sve površine.

 • Kako mogu da pronađem mesto curenja vazduha / mesto gde je čamac probijen?

  Pomoću flaše sa sprejem nanesite otopinu sapunice po celom čamcu i videćete sitne mehuriće na mestu curenja. Prvo pažljivo proverite površinu oko navojnog ventila i šavova. Ako ventil curi, možete da izduvate proizvod i čvrsto zategnete ventil.

 • Koju vrstu sredstva za čišćenje mogu da koristim na svom čamcu?

  Svi čamci mogu da se očiste bilo kojim blagim kućanskim sredstvom za čišćenje.

 • Da li postoji neki drugi način montiranja motora na Bestway čamce osim korišćenja seta za montiranje motora?

  Ne, set za montiranje motora napravljen je posebno za Bestway čamce.

 • Kako mogu da popravim manje rupe?

  Male rupice mogu da se poprave jako brzo pomoću seta za popravke koji ste dobili zajedno sa svojim proizvodom ili pomoću Air Seala (U051/AS1) , i trebaće samo par minuta da se posve osuši.

 • Kako mogu da pronađem mesto curenja vazduha na svom proizvodu?

  Koristeći flašu sa sprejem nanesite otopinu sapuna po celom SUP-u i pratite pojavljuju li se sitni mehurići. Molimo, prvo pažljivo proverite površinu oko navojnog ventila i šavova. Ako ventil curi, izduvajte SUP i dobro zategnite ventil.

 • Kako mogu da unapredim svoje veštine?

  Potražite informacije o specijaliziranim tečajevima u svom lokalnom području, o lokalnim propisima i opasnostima povezanim sa surfovanjem, plovidbom čamcem i/ili drugim aktivnostima na vodi.

 • Smem li da idem u duboke vode sam?

  Ne. Morate da obavestite partnera o svom putu plovidbe i vremenskom rasporedu.

 • Koja bi se hemikalija trebala koristiti za održavanje vode?

  Molimo konzultirajte svog lokalnog distributera hemijskih sredstava za informacije o održavanju hemijskog sastava bazena. Strogo se pridržavajte uputstava proizvođača.

 • Zašto komandna ploča prikazuje E05?

  E05 znači da pumpa detektira neke probleme s konektorom senzora temperature ili su senzori temperature pokvareni; molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Što mogu da uradim ako komandna ploča prikazuje E04?

  Proverite temperaturu vode termometrom • Ako je temperatura vode između 40 ºC i 50 °C ili viša, isključite pumpu iz napajanja i pričekajte da temperatura vode dosegne 38 °C, tada pritisnite dugme za povratak na početne vrednosti ‘reset’ (pogledajte dio RAD PUMPE u priručniku za korišćenju) i zatim ponovno priključite da ponovno pokrenete pumpu. Napomena: NEMOJTE DA KORISTITE PUMPU AKO JE TEMPERATURA VODE VIŠA OD 40°C • Ako je temperatura vode niža od 40 °C, isključite iz napajanja i ponovno priključite, i ako pumpa i dalje prikazuje E04, senzor temperature je pokvaren; molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Što mogu da uradim ako komandna ploča prikazuje E03?

  Proverite temperaturu vode termometrom • Ako je temperatura vode ispod 4 ºC, isključite pumpu iz napajanja i pričekajte dok temperatura vode dosegne 10 °C, a onda ponovno priključite i opet pokrenite pumpu • Ako je temperatura iznad 4 ºC, isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite, i ako pumpa dalje prikazuje E03, senzor temperature je pokvaren. Molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Što mogu da uradim ako komandna ploča E02?

  Isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite pa stavite ruku ispred gornjeg ventila unutar spa, a onda pritisnite dugme Water Filter (filter vode) da biste proverili postoji li bilo kakav protok vode. • Ako nema protoka vode iz gornjeg ventila: Proverite da li su čepovi zapirača uklonjeni s cevi ulaza/izlaza. Proverite da li su ulošci filtera prljavi. Proverite ima li kakvih prepreka u cevima. Ako nakon gore navedenih radnji pumpa pokazuje E02, molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva. • Ako voda curi iz cevi ulaza: Molimo kontaktirajte svoju lokalnu točku Bestway postprodajnog servisnog centra da biste dobili uputstva.

 • Što mogu da uradim ako komandna ploča pokazuje E01?

  • Isključite pumpu iz napajanja. Jednom rukom držite pumpu, a drugom udarite pumpu triput dovoljno jako da protresete unutrašnje komponente. • Ponovno priključite pumpu. Ako komandna ploča i dalje pokazuje alarm E01, molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Zašto komandna ploča ne radi?

  Komandna ploča prelazi u auto-lock (automatsko zaključavanje) način rada nakon 5 minuta neaktivnosti. Na zaslonu možete da vidite dve lampice s oznakama zaključano / otključano (lock/unlock). Ako je ikona „lock“ uključena, komandna ploča je zaključana; da biste otključali upravljačku ploču, držite pritisnuto dugme „lock/unlock“ 3 sekunde. Videćete da će se ikona „unlock“ uključiti, a ikona „lock“ isključiti. Ako komandna ploča ne može da se aktivira pritiskom na dugme zaključano/otključano, isključite pumpu iz napajanja i ponovno je priključite. Ako ni nakon svih gore navedenih radnji komandna ploča i dalje ne radi, molimo kontaktirajte svoj lokalni Bestway postprodajni servisni centar za daljnja uputstva.

 • Koliko puta godišnje treba da se zameni voda?

  To zavisi od toga koliko koristite bazen i koliku pažnju pridajete njegovom pokrivanju i održavanju uravnoteženog hemijskog sastava. Ako se pravilno održava, voda bi trebala da traje celu letnju sezonu. Molimo kontaktirajte svog lokalnog distributera hemikalija za bazen za detaljne informacije o hemijskim sredstvima; tamo ćete dobiti savet kako održati čistoću vode.

 • Kolika je električna potrošnja pumpe?

  Miami, Vegas, Palm Springs, Monaco, Paris: filtracija: 50 W grejanje: 2000 W masaža: 800 W

 • Zašto je moja pumpa jako bučna?

  Ako je spa bazen jako blizu zidu, to će da uzrokuje difrakciju zvučnih valova (percepcija decibela viša od normalne). Ako zid ima neravnu površinu, difrakcija zvučnih valova može da bude još gora. Da biste izbegli ovu situaciju, preporučljivo je postaviti spa bazen dalje od zidova.

 • Koliko decibela buke proizvodi pumpa?

  Na otvorenom, 1 m od pumpe, buka iznosi: Filtracija: ≤60 dB Grejanje: ≤60 dB Masaža: ≤72 dB

 • Što mogu da uradim kad se voda u mom spa bazenu zaprlja?

  Ako je voda u spa bazenu prljava, prestanite da ga koristite i zamenite vodu. Prljavština u vodi uzrokovana je neotopljenim česticama. Hemijski sastav vode i filtracija razlozi su za zamućenost vode. Voda zahteva hemijsku obradu, a detaljne informacije naći ćete kod svog lokalnog distributera.

 • Iz mog spa bazena curi voda ili vazduh. Kako to mogu da popravim?

  Osušite područje koje treba popraviti, koristite izdržljivu zakrpu koja vam je dostavljena s proizvodom ili PVC zakrpu i uklonite sve mehuriće vazduha ispod zakrpe. Izrežite dovoljno velik krug zakrpe da može da pokrije rupu i čvrsto zalepite zakrpu. Pričekajte barem 12 sati pre punjenja spa bazena.

 • Da li smem da pokrenem masažni sistem dok je postavljen pokrov spa bazena?

  Ne. Pritisak vazduha može da se akumulira unutar spa bazena što može da nanese nepopravljivu štetu i/ili telesne povrede ako je pokrov postavljen.

 • Da li je nužno kupiti pumpu za naduvavanje odvojeno od spa bazena?

  Ne. Masažni sistem je opremljen crevom za naduvavanje koje može da se koristi za naduvavanje spa. Jedine iznimke su Spa Monaco i Palm Springs Hydrojet, koji imaju posebnu pumpu za naduvavanje.

 • Set filtera ne može da se odvije sa stenke spa bazena. Što mogu da uradim?

  Odvijte set filtera koristeći obe ruke i primenjujući jednaku snagu.

 • Da li postoje posebne uputstva za korišćenje dugmeta RESET?

  Da, postoje posebne uputstva za korišćenje dugmeta Reset. Ako se temperatura prikazana na komandnoj ploči nije promenila 4-5 sati od aktivisanja sistema grejanja, pomoću uskog predmeta pritisnite dugme RESET i ponovno pokrenite sistem grejanja. Sistem grejanja neće funkcionisati ako je spoljna temperatura viša od 40°C (104 °F) ili ako je Lay –Z-Spa izložen direktnom sunčevom svetlu. U takvim uslovima molimo pričekajte hladniji dio dana, a zatim pritisnite dugme RESET; imajte na umu da morate ponovno da pritisnete dugme RESET svaki put kad se pojave gore opisani uslovi.

 • Zašto su sve lampice na komandnoj ploči ugašene i pumpa emituje zvučni signal?

  Ako pritisnete dugme TEST, komandna ploča će da izgleda kako je opisano. To je normalno; zvučni signal vas obaveštava da je testiranje unutrašnjosti završeno. Isključite i ponovno priključite pumpu i biće spremna za upotrebu.

 • Što mogu da uradim ako je na komandnoj ploči prikazano “E08”?

  1) Temperatura vode je viša od 52℃. Temperaturu vode proverite termometrom. Nemojte da koristite bazen dok se temperatura vode ne spusti do 35℃. Odvojite pumpu i pritisnite dugme RESET na pumpi malim i uskim predmetom, a zatim ponovno priključite pumpu. 2) Ako je spoljna temperatura viša od 40℃ ili je pumpa izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, temperatura unutar pumpe može da premaši 52℃, i to može uzrokovati aktiviranje dugmeta RESET. U tom slučaju isključite pumpu iz napajanja i pričekajte da se pumpa ohladi, a zatim pritisnite dugme RESET i ponovno pokrenite sistem za grejanje. Napomena: E08 će se često pojavljivati ako je pumpa izložene gore opisanim okolnim uticajima. U tom slučaju svaki put morate ponovno podesiti dugme RESET.

 • Kako mogu da proverim da li je manometar neispravan?

  Manometar mora da padne na nulu “0” kad je motor isključen. Ako se to ne desi, molimo potražite uputstva u svom lokalnom Bestway postprodajnom servisnom centru.

 • Koju vrstu soli bi trebalo da koristim?

  Koristite samo natrijum hlorid (NaCl) sa čistoćom barem 99.8%. Prihvatljivo je i korišćenje kuglica soli za omekšavanje vode (komprimirani oblik evaporisane soli), ali onda će otapanje da traje dulje. Što je sol čišća, hlorinator će da traje dulje i radi bolje. Nemojte koristiti jodiranu sol ili sol žute boje (natrijev heksacianoferat). Više informacija potražite kod svog dobavljača soli.

 • Koliko često moraju da se proveravaju hemijski nivoi u bazenu?

  Bestway tehnički tim preporučuje testiranje hemijske razine bazena pre svakog korišćenja.

 • Kako može da se očisti elektrolitska ćelija ako se u njoj nakupio kamenac?

  Ako otkrijete kamenac na pločicama od titana, pokušajte da ga isperete baštenskim crevom pod visokim pritiskom. Nemojte da koristite metalni alat jer ćete tako ostrugati premaz s pločica i onda će biti neupotrebljive. Ako kamenac s pločica ne može da se ukloni, ponovno montirajte adapter creva, priključite spojnu cev i odvojite crevo za povrat vode s bazena. Podignite slobodne krajeve dvaju creva prema gore, tvoreći “U” oblik. Nalijte ocat u elektrolitsku ćeliju kroz cev pazeći da pločice od titana budu posve uronjene u ocat 2-3 sata.

 • Kako se koriste Bestway® test trake?

  Test trakama testiramo nivo slobodnog hlora, pH i ukupnu alkalnost. Uronite jednu traku u vodu, ne više od 46 cm (18”) ispod površine vode i odmah je uklonite. Držite traku 15 sekundi horizontalno da biste izbegli kapanje reaktanta s jednog test polja na drugo. NAPOMENA: Nemojte otresati suvišnu vodu. Odmah uporedite rezultate postavljajući 3 test polja uz skalu boja na flašici.

 • Što mogu da uradim ako se alarm FLOW (PROTOK) uključi (Crvena LED lampica + zvučni signal)?

  Ovaj alarm upozorava vas da je protok vode prenizak ili ga nema. Molimo proverite dio s rešavanjem problema u svom priručniku za korišćenje da biste rešili ovaj problem.

 • Sledio/la sam uputstva za postavljanje tajmera, ali moj hlorinator se aktivira u različita doba dana.

  Automatski status prebacuje se u standby način kad Flowclear hlorinator dovrši razdoblje rada. U tom statusu lampica napajanja postane crvena, a sve druge lampice su ugašene. Napomena: nemojte dirati nikakvu dugmad ni isključivati hlorinator iz napajanja tokom standby načina; ta radnja uzrokovaće ponovno postavljanje automatskog statusa.

Dodatna oprema za bazen (SR) 62 pitanja
Proizvodi za rekreaciju (SR) 4 pitanja
 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Kako mogu da popravim manje rupe?

  Male rupice mogu da se poprave jako brzo pomoću seta za popravke koji ste dobili zajedno sa svojim proizvodom ili pomoću Air Seala (U051/AS1) , i trebaće samo par minuta da se posve osuši.

 • Kako mogu da pronađem mesto curenja vazduha na svom proizvodu?

  Koristeći flašu sa sprejem nanesite otopinu sapuna po celom SUP-u i pratite pojavljuju li se sitni mehurići. Molimo, prvo pažljivo proverite površinu oko navojnog ventila i šavova. Ako ventil curi, izduvajte SUP i dobro zategnite ventil.

 • Ako moj vazdušni madrac ima rupu, kako mogu da je lociram?

  Rupa može da se locira pomoću mešavine tekućeg sapuna i vode: pre provere pozicije curenja vazduha, molimo pazite da vazdušni madrac bude potpuno naduvan. Kao prvi korak, preporučujemo proveru zaptivanja na svim navojnim i sigurnosnim ventilima. Zatim nanesite vodu sa sapunicom na ostatak vazdušnog madraca. Dok to radite, videćete mehuriće na mestima gde vazduh curi.

Nadzemni bazen s okvirom (SR) 23 pitanja
 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Kako mogu da popravim manje rupe?

  Male rupice mogu da se poprave jako brzo pomoću seta za popravke koji ste dobili zajedno sa svojim proizvodom ili pomoću Air Seala (U051/AS1) , i trebaće samo par minuta da se posve osuši.

 • Zašto ulazni i izlazni ventili cure?

  A. Obujmice creva su labave i moraju da se pravilno pritegnu B. O-prsten creva nije u pravilnom položaju ili je oštećen. C. Crevo je oštećeno i/ili treba da bude zamenjeno.

 • Da li je sigurno skakati ili zaroniti u bazen s merdevina ili neke druge vrste platforme?

  Ne. Ni u kom slučaju ne smete da skačete u bazen. Bestway ne prodaje bazene dovoljno duboke za takve aktivnosti i nepridržavanje ovog pravila može da rezultira teškim pozledama, paralizom ili smrću.

 • Kako se koriste Bestway test trake?

  Test trakama testiramo razine “slobodnog hlora”, “pH” i “ukupne alkalnosti”. Uronite traku u vodu, ne više od 46 cm (18”) ispod površine vode i odmah izvucite. Držite traku horizontalno 15 sekundi kako biste izbegli kapanje reaktanta s jednog test polja na drugo. NAPOMENA: ne otresajte suvišnu vodu. Uporedite odmah rezultate postavljanjem 3 test polja uz skalu boja na flašici s test trakama.

 • Koje su ispravne hemijske vrednosti?

  Slobodni hlor: 0 – 0 ppm; Kombinovani hlor <4ppm; pH 4 - 6; Ukupna alkalnost 80 – 120 ppm; Tvrdoća kalcijuma 250 – 500 ppm; Stabilizator (cijanurna kiselina) 30 -50 ppm

 • Kako trebam da čistim i spremam svoj Bestway bazen?

  Bazen temeljito očistite otopinom blagog sapuna i vode, a zatim dobro isperite ostatke sapunice i prljavštine. Pobrinite se da bazen bude posve suv pre spremanja. Bazen bi trebalo da se pohrani u zatvorenom na umerenoj temperaturi između 5 ºC / 41ºF i 38 ºC / 100 ºF. Molimo čuvajte dalje od hemikalija, glodavaca i izvan dosega djece.

 • Kako mogu da popravim rupu/e na svom bazenu?

  Bazen se ne treba da se isprazni za popravljanje rupa. Samolepljive podvodne zakrpe za popravak možete da kupite u vašoj lokalnoj trgovini opreme za bazene/gvožđariji. Za spoljne rupe koristite zakrpu za popravak koja vam je isporučena s bazenom. Za unutarnje rupe očistite rupu unutar bazena da uklonite svu moguću masnoću i alge. Izrežite krug od zakrpe za popravak dovoljno velik da pokrije rupu i zalepite zakrpu unutar bazena. Za veću efikasnost zaptijte rupu drugi put na način da izrežete i zalepite drugu zakrpu na spoljnu stranu iste rupe. Ako je rupa na dnu bazena, koristite samo jednu zakrpu i držite je pritisnutu teškim predmetom dok se posve ne slepi. Ako ste zakrpili bazen kad je bio prazan, preporučujemo da ga ostavite praznog najmanje 12 sati pre ponovnog punjenja.

 • Koliko vremena treba za montažu bazena sa čeličnim stenkama?

  Nakon što je dovršena priprema tla, za montažu bazena sa čeličnim stenkama trebaće otprilike sat i pol do tri sata, ako radi dvoje ili troje ljudi.

 • Da li mogu ukopati foliju bazena u tlo?

  Ne, struktura je osmišljena da bude pozicionirana iznad tla.

 • Da li je važno koristiti platno za tlo koje je dio kompleta bazena s čeličnim stenkama?

  Da, jako je važno da se koristi platno prilikom postavljanja bazena. Pomoći će vam u zaštiti PVC folije.

 • Da li smem napuniti svoj bazen korišćenjem usluga dostave vode?

  Za punjenje bazena preporučujemo korišćenje baštenskog creva pod niskim pritiskom. Ako moraju da se koriste usluge dostave vode, bolje je napuniti bazen s oko 2,5 cm vode iz creva i prvo izravnati sve nabore. Koristite uslugu dostave vode koja može regulirati mlaz kako bi se sprečila oštećenja. Pobrinite se da se zaustavite na svakom koraku, kako je naznačeno u priručniku za korišćenju, da biste proverili da li je vaš bazen nivelisan. Bestway neće preuzeti odgovornost za oštećenja ili slabljenje konstrukcije bazena nastale zbog usluge dostave vode.

 • Zašto su C-konektori labavi? Da li će bazen propasti kad se napuni vodom?

  Ne, C-konektori osmišljeni su da budu slobodni i ne postoji opasnost od propadanja bazena nakon punjenja vodom ili tokom korišćenja. C-konektori osmišljeni su da se prilagođavaju obliku gornjeg završnog profila tokom montaže ili demontaže. Nakon punjenja bazena vodom C-konektori moraju da budu slobodni, da prate kretanje gornjih završnih profila bazena. Okvir mora da bude fleksibilan da bi se sprečila oštećenja.

 • Zašto gornji završni profili duge strane bazena nisu savršeno ravni?

  Kod montaže bazena pravougaonog oblika, gornji završni profil bazena biće posve zakrivljen prema unutra. (Napomena: to je posve normalno.) Kad je bazen pun, pritisak vode omogućiće da se gornji završni profil zakrivi prema vani.

 • Zašto hlor iz moje folije nestaje?

  Zbog prekomernog korišćenja hemikalija, boje u foliji mogu izbledeti, kao što kupaći kostim izbledi kod učestalog kontakta s hloriranom vodom.

 • Ako se folija zaglavi za gornje završne profile zbog izloženosti suncu, kako mogu da je odvojim?

  Pomoću malog drvenog štapića i malo talk pudera. Folija može da se odvoji od gornjeg završnog profila korišćenjem drvenih štapića za odvajanje folije i okvira. Kako se preporučuje u priručniku za korišćenje, da bi se ta situacija izbegla u budućim sezonama, klijenti mogu da stave malo talka na gornji završni profil bazena pre instalacije.

 • Ventil za ispust je previsoko za potpuno pražnjenje bazena. Kako mogu da ispustim ostatak vode?

  Predlažemo demontažu bazena i pražnjenje ostatka vode ili korisnik može da kupi drenažnu pumpu za obavljanje te radnje.

 • Da li može da se koristi morska voda za punjenje bazena?

  Morska voda nije preporučljiva zbog visoke tvrdoće vode, zbog čega može da dođe do začepljivanja i oštećivanja filtracionog sistema.

 • Da li preporučujete korišćenje hemikalija za bazen?

  Da, preporučujemo korišćenje hemikalija za održavanje pravog hemijskog sastava vode u vašem bazenu. To može smanjiti učestalost menjanja vode tokom sezone. Važno: pridržavajte se sigurnosnih uputstava napisanih na hemijskim proizvodima.

 • Gde mogu da pronađem dimenzije i maksimalan kapacitet vode za moj Bestway bazen?

  Dimenzije i maksimalan kapacitet vode otisnuti su na ambalaži proizvoda, ali možete da ih pronađete i u donjim tabelama.

 • Koja je odgovarajuća podloga za postavljanje Pro bazena s čeličnom konstrukcijom?

  Može se koristiti skoro svaka posve ravna, tvrda i nivelisana površina. Ne koristite pesak kao materijal za nivelisanje jer se može pomicati ispod bazena. Ne postavljajte na kolne prilaze, tremove, platforme, šljunak ili asfalt. Podloga bi trebala da bude dovoljno stabilna da podnese težinu i pritisak vode: blato, pesak, meki/sipki materijali ili katran nisu prikladni. Da biste izbegli ogrebotine i poderotine na foliji, nemojte vući bazen po površini. Ako nameravate postaviti bazen na travnjak, preporučuje se da se ukloni trava ispod bazena i oko njega. Trava uvene i može da uzrokuje neugodne mirise/nastanak sluzavog sloja. Određene vrste tvrđe trave mogu rasti kroz foliju, kao i oštri grmovi/biljke pokraj bazena. Pobrinite se da okolna vegetacija bude podšišana. Korišćenje podloge za bazen pomaže u zaštiti podnožja bazena. U slučaju oštećenja zbog neprikladnog postavljanja bazena, gubite pravo na zamenu na temelju garancije.

 • Koliko će godina bazen da traje?

  Ne postoji vremensko ograničenje trajanja bazena. Pažljivim pridržavanjem uputstava u priručniku za korišćenju i pravilnom brigom, održavanjem i spremanjem, znatno ćete da produljite vek trajanja bazena. Neprikladno postavljanje, spremanje i korišćenje će, naprotiv, da ga drastično smanji.

 • Kako mogu da znam da je moj bazen postavljen na nenivelisanu površinu?

  Ako se čini da je vaš bazen nagnut na jednu stranu, to znači da nije postavljen na nivelisanu površinu. Obavezno ispraznite svoj bazen i premestite ga na nivelisano mesto. Ako bazen nije na nivelisanoj površini, to će da uzrokuje preteran pritisak na šavove, što može da dovede do pucanja šavova i posledično poplave, oštećivanja imovine i rizika od telesnih pozleda ili smrti. Napunite svoj bazen pažljivo se pridržavajući uputstava u priručniku za korišćenje. Tako ćete da budete sigurni da ne rasipate nepotrebno vodu i bazen možete lako da premestite pre nego što bude do kraja napunjen vodom.

Slide/vodeni tobogan (SR) 3 pitanja
Nameštaj na naduvavanje (SR) 3 pitanja
Constant Air Play Center/Vazdušne igraonice (SR) 2 pitanja
Nadzemni bazen s metalnom konstrukcijom (SR) 11 pitanja
 • Kako bi trebalo da spremim svoj proizvod kad se ne koristi?

  Proizvod se lako sprema. Pazite da proizvod bude čist i suv pre spremanja. Preporuka je da se izduvani proizvod smota i spremi u platnenu vrećicu.

 • Kako mogu da popravim manje rupe?

  Male rupice mogu da se poprave jako brzo pomoću seta za popravke koji ste dobili zajedno sa svojim proizvodom ili pomoću Air Seala (U051/AS1) , i trebaće samo par minuta da se posve osuši.

 • Koja bi se hemikalija trebala koristiti za održavanje vode?

  Molimo konzultirajte svog lokalnog distributera hemijskih sredstava za informacije o održavanju hemijskog sastava bazena. Strogo se pridržavajte uputstava proizvođača.

 • Koliko puta godišnje treba da se zameni voda?

  To zavisi od toga koliko koristite bazen i koliku pažnju pridajete njegovom pokrivanju i održavanju uravnoteženog hemijskog sastava. Ako se pravilno održava, voda bi trebala da traje celu letnju sezonu. Molimo kontaktirajte svog lokalnog distributera hemikalija za bazen za detaljne informacije o hemijskim sredstvima; tamo ćete dobiti savet kako održati čistoću vode.

 • Da li pokrov i/ili podna prostirka za bazen dolaze u paketu s bazenom?

  Ne uključuju svi setovi pokrove i podne prostirke. Bestway dostavlja mnoge različite kombinacije pakovanja za sve potrebe. Sastav seta koji ste kupili naći ćete odštampan na ambalaži.

 • Da li trebam demontirati svoj bazen zimi?

  Jako je preporučljivo da se bazen zimi demontira. Nadzemni bazeni mogli bi da se uruše pod teretom leda i snega, što bi nanelo veliku štetu PVC stenkama bazena. Preporučujemo demontiranje bazena kad temperatura padne ispod 8 ºC/45 ºF.

 • Do koje maksimalne visine smem da napunim bazen?

  Punite bazen sve dok kapacitet vode ne dosegne 90%. Visinu vode možete da pronađete na prikazu s dimenzijama na ambalaži proizvoda. Nikad ne pokušavajte da punite svoj bazen iznad baze gornje ograde. Preporučujemo da ostavite dodatni prostor za podizanje nivoa vode do kojega će doći kad ljudi uđu u bazen. Zbog isparavanja i regularnog korišćenja tokom sezone, možda ćete morati da dopunite vodu.

 • Što bi trebalo da uradim ako primetim sitni otpad i prljavštinu na podu svog bazena?

  U slučaju da primetite sitni otpad i prljavštinu na podu bazena, preporučujemo vam upotrebu Bestway Deluxe seta za održavanje ili odaberite nešto u našoj širokoj paleti Bestway dodatne opreme za čišćenje. Korišćenje odgovarajuće dodatne opreme za održavanje bazena može da produlji vreme trajanja vode u vašem bazenu.

 • Kako drenirati bazen?

  Odvijte čep s ventila za dreniranje smeštenog na spoljnoj stenki bazena. Priključite adapter na baštensko crevo. Drugi kraj creva postavite na područje gde voda bez opasnosti može da se izlije. Privijte adapter creva da biste otvorili ventil za dreniranje. Napomena: voda će odmah početi da curi. Po završetku odvojite crevo i adapter. Vratite čep za dreniranje s spoljne strane bazena. Pazite da folija bazena bude potpuno suva pre nego što je spremite na dulje vreme.

 • Zašto boja u mom bazenu bledi?

  Ekstenzivno korišćenje hemikalija može da uzrokuje izbleđivanje boja s unutrašnje strane folije bazena, isto kao što kupaći kostimi izblede od učestalog kontakta s hloriranom vodom

 • Koliko često moraju da se proveravaju hemijski nivoi u bazenu?

  Bestway tehnički tim preporučuje testiranje hemijske razine bazena pre svakog korišćenja.

No questions matching current filter