Da bi vaš reklamacijski zahtev bio rešen što brže i bez smetnji, molimo vas da se pridržavate dole navedenih uputa.

Proizvodi za koje se može podneti reklamacijski zahtev.

Servisna služba Bestway namenjena je tehničko-savetodavnoj potpori kupcima proizvoda ove marke i rešavanju eventualnih reklamacija fabričkih grešaka. Uslovi za ostvarenje garancije putem reklamacijskog zahteva i garancijski list nalaze se u uputstvima za korišćenje sledećih proizvoda

 • Hydrium™ SteelWall bazeni
 • Frame bazeni
 • Fast Set™ bazeni
 • Splash in Shade bazeni
 • Filtarske pumpe
 • Filtarske pumpe na pesak
 • Flowclear™ klorinator
 • Čamci Hydro-Force™ (65046, 65047, 65048, 65049, 65050, 65053, 65062, 65064, 65063)
 • Električni grijači za bazene
 • SUPiHydro-Force™
 • Šator za kampiranje SierraRidgeAir
 • Madraci za kampiranje Alwyzire™ (69030, 69032)
 • Lay-Z-Spa™ masažni bazeni

NAPOMENA: U slučaju reklamacija proizvoda u kompletu, kao npr. bazen s priloženom filterskom pumpom, pokrovom, podlogom, merdevine itd. garancija se ostvaruje samo za pojedini neispravni deo kompleta, a ne za celi komplet. U reklamacijskom zahtevu mora biti navedeno za koji sastavni deo kompleta se ostvaruje garancija.

Prijava reklamacije

Ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 1. da se radi o proizvodu marke Bestway,
 2. da je utvrđena greška za koju nije odgovoran kupac,
 3. da kupac može da priloži odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje kupovinu proizvoda,

kupac Servisnoj službi može poslati reklamacijski zahtev za zamenu proizvoda ili sastavnog dela kompleta e-mailom (u odgovarajućem elektroničkom obliku), faksom ili poštom.

Priprema obavezne prateće dokumentacije

Reklamacijskom zahtevu obvaezno mora da bude priloženo:

 • kopija računa
 • ispunjen garancijski list s preciznim opisom fabričke greške
 • fotografija oštećenja
 • fotografija serijskog broja na proizvodu: (na donjoj slici je prikazano gde se na proizvodu obično nalazi serijski broj).

Rešavanje reklamacije

Vaš reklamacijski zahtev pregledaće savetnik Servisne službe, koji će proveriti njegovu prikladnost i – ako je opravdan i opremljen odgovarajućom dokumentacijom – odobriti ga. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, savetnik će da vas kontaktira na vaš telefonski broj. U roku od 2-3 dana od odobrenja zahteva poslaćemo vam zamenski deo na vašu kućnu adresu.
Za sve dodatne informacije možete da nas kontaktirate na e-mail adresu servis@bestwaycorp.si ili na telefonski broj 05 6621 206.